Latvieši vēstures likteņdzirnās: decembris 2009

Kopējais lapas skatījumu skaits

pirmdiena, 2009. gada 21. decembris

Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija.


Militārā policija ir atsevišķa Nacionālo bruņoto spēku militāra struktūrvienība, kas pakļauta Nacionālo bruņoto spēku komandierim un pilda NBS likumā noteiktos Militārās policijas uzdevumus visā valsts teritorijā un visās Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienībās (garnizonos) neatkarīgi no to dislokācijas, kā arī tās piekritības ietvaros veic izziņas iestādes uzdevumus.

Militārās policijas devīze - „Likums. Modrība. Taisnīgums”
Militārās policijas vēsture.

1997.gada 1.jūlijs. Uz LR Valsts prezidenta un Saeimas Drošības dienesta bāzes tiek dibināta Militārā Policija.

1997.gada 30.jūlijs. Tika izveidots Militārās policijas izziņas dienests (tagad Izmeklēšanas dienests).

1998. gadā maijā tika izveidots Militārās policijas Apsardzes dienests, kas veica NBS štāba, Aizsardzības ministrijas un SAB apsardzi.

1999. gada 5. augusts. Tika iesvētīts Militārās policijas karogs.

Pirmo militārās kravas pavadīšanu (eskortu) Militārā policija uzsāka 1998. gada jūlijā.

1999. gadā Militārajā policijā tika veikta reorganizācija. Militārās policijas Apsardzes dienests tika pārveidots par Militārās policijas rotu. Militārās policijas Izziņas daļa tika sadalīta Izziņas nodaļā un Kriminālmeklēšanas nodaļā.

Militāŗas policijas karogs tika iesvētīts 1999. gada 5. augustā.

Sākot ar 2000. gada janvāri, Militārās policijas rotas sastāvā ir izveidots atsevišķs vads (Patruļvads).

No 2000. gada 28. augustu MP rota ir uzsākusi regulāru patrulēšanu Rīgas garnizonā.

Sākot ar 2000. gadu Militārā policija piedalās miera uzturēšanas misijās.

2004.gada marts. Izveidota Militārās policijas Kurjeru nodaļas.

2004.gada jūlijs - 2006.gada decembris. Izveidots atsevišķs Militārās policijas vads dalībai starptautiskajās operācijās un NATO/ES ātrās reaģēšanas spēku sastāvos.

2009. gada 1. janvārī notika Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Militārās policijas un Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienesta apvienošanas ceremonija.Militārās policijas galvenie uzdevumi:

* sniegt palīdzību militāro vienību komandieriem (priekšniekiem) militāro pasākumu drošības, militārās disciplīnas, kārtības un likumības nodrošināšanā, pārkāpumu un noziedzīgus nodarījumus veicinošo apstākļu novēršanā;
* saskaņā ar militārajiem reglamentiem apsargāt Nacionālo bruņoto spēku komandiera noteiktos objektus un amatpersonas;
* nodrošināt militārā transporta kustības kontroli, kolonnu pavadīšanu un militāro kravu apsargāšanu;
* meklēt un aizturēt apsūdzētos vai notiesātos karavīrus, kas izvairās no izmeklēšanas vai soda izciešanas, kā arī karavīrus, kas dezertējuši vai ir patvaļīgā vai bezvēsts prombūtnē;
* veikt militārā dienesta noziedzīgu nodarījumu un militārajās vienībās vai to dislokācijas vietās izdarītu noziedzīgu nodarījumu izziņu, kā arī to noziedzīgo nodarījumu izziņu, kurus izdarījuši karavīri, zemessargi un militārajās vienībās strādājošās civilpersonas saistībā ar savu dienesta stāvokli vai dienesta pienākumu izpildi;
* nodrošināt to karavīru pavadapsardzību un apsardzi, kuri aizturēti kā aizdomās turētie par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai kuriem piemērots drošības līdzeklis — >mājas arests vai apcietinājums.

Jaunā Militārā policija, kurā apvienotas divas vienības — NBS Militārā policija un Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests.

Starptautiskās operācijas

Starptautiskajās operācijās Militārā policia sāka piedalīties 2000. gada februārī, kad pirmie militārie policisti Latvijas kontingenta sastāvā devās miera uzturēšanas operācijā uz Kosovu. Kopš tā laika militārie policisti ir piedalījušies starptautiskajās operācijās Kosovā (KFOR), Bosnijā un Hercegovinā (EUFOR), Afganistānā (ISAF) un Irākā (OIF).Līdz 2007.gada vidum starp tautiskajās operācijās piedalījušies aptuveni simts MP karavīru, pildot dienesta pie nākumus gan militāro policistu, gan arī citos amatos. Starptautisko operāciju rajonos Militārās policijas karavīri pamatā veic specifiskās operācijas, kas saistītas ar vienību mobilitātes, rajonu drošības un likumības un kārtības nodrošināšanu. Šajās operācijās galvenokārt ietilpst šādi uzdevumi:

1.ceļu satiksmes negadījumu izmeklēšana, kuros iesaistīts militārais transports;
2.ceļu satiksmes kustības regulēšana;
3.ceļu un maršrutu izlūkošana;
4.patrulēšana;
5.karavīru un militārā transporta pārbaude;
6.militārā transporta, kravu, augstu amatpersonu pavadīšana un apsardze;
7.sadarbība ar vietējās policijas iestādēm, citām operācijas rajonā dislocētām vienībām, valsts un starptautiskajām organizācijām.

Militārās policijas karogs.

Militārās policijas karoga metu sagatavoja M.Bakmanis 1998.gada jūnijā, ko apstiprināja LR NBS komandiera p.i. ZS pulkvežleitnants G.Ābols 1998.gada 10.jūnijā. Militārās policijas karogu izgatavoja SIA „Privātais labdarības fonds” un to pasniedza fonda pārstāvis Raimonds Zeltiņš.

1999. gada 5. augustā tika iesvētīts un pasniegts MP karogs.Militārās policijas karoga averss.


Militārās policijas karoga reverss.

Militārās policijas ikdienas formas atloka, spēku veidu zīme.


Militārās policijas ikdienas formas atloka, spēku veidu zīme. Zīme veidota no kapara, stiprinās pie formas ar divām skavām.

Militārās policijas beretes vairodziņš ar kokardi.Militārās policijas berete.


Militārās policijas (karmīnkrāsas) berete.

Militārās policijas svilpes turētājs.


Militārās policijas svilpes turētājs ir NBS Militāras policijas atšķirības zīme. Svilpes turētājs nēsājams pie parādes, svētku un ikdienas formas tērpa uz labā pleca zem uzpleča.

Militārās policijas uzšuves.


Militārās policijas uzšuve svētku, ikdienas formai, ikdienas formas virsjakai, formas džemperim un atstarojošai vestei.


Militārās policijas uzšuve svētku, ikdienas formai, ikdienas formas virsjakai, formas džemperim un atstarojošai vestei.
Militārās policijas uzšuve svētku, ikdienas formai, ikdienas formas virsjakai, formas džemperim un atstarojošai vestei.


Militārās policijas izšutā, lauku formas un kombinezona uzšuve.


Militārās policijas izšutā, lauku formas un kombinezona uzšuve.


Militārās policijas izšutā, lauku formas un kombinezona uzšuve.


Militārās policijas smilšu krāsas,lauku formas izšūtā uzšuve.

NBS Militārās policijas komandiera apbalvojumi.

Militārās policijas krūšu zīme.

Krūšu zīmes piešķiršanas kārtību, nēsāšanas tiesības un noteikumus nosaka apstiprināta LR aizsardzības ministra 2002.gada 7.novembra pavēle Nr.271 par MP krūšu zīmes nolikumu.Militārās policijas III pakāpju apbalvojums.

Nacionālo bruņoto spēku Militārās policijas III pakāpju apbalvojums par nopelniem Militārās policijas attīstībā ir dibināts 2004.gadā, kā piemiņas zīme Militārās policijas militārajam personālam. Apbalvojumu NBS Militārās policijas komandieris piešķir kā atzinības apliecinājumu par ieguldījumu un nopelniem Militārās policijas veidošanā un attīstības veicināšanā, militārajā un patriotiskajā audzināšanā, personiskajā izaugsmē atbilstoši ieņemamajam amatam un stāvoklim un par godprātīgu kalpošanu savai tautai un Latvijas valstij.


NBS Militārās policijas komandiera apbalvojums — goda zīme „Par nopelniem Militārās policijas attīstībā”, 1. pakāpe, avers.


NBS Militārās policijas komandiera apbalvojums — goda zīme „Par nopelniem Militārās policijas attīstībā”, 1. pakāpe, revers.


NBS Militārās policijas komandiera apbalvojuma — goda zīmes „Par nopelniem Militārās policijas attīstībā”, 1. pakāpes, planka/ribons.


NBS Militārās policijas komandiera apbalvojums — goda zīme „Par nopelniem Militārās policijas attīstībā”, 2. pakāpe, avers.


NBS Militārās policijas komandiera apbalvojums — goda zīme „Par nopelniem Militārās policijas attīstībā”, 2. pakāpe, revers.


NBS Militārās policijas komandiera apbalvojuma — goda zīmes „Par nopelniem Militārās policijas attīstībā”, 2. pakāpes, planka/ribons.


NBS Militārās policijas komandiera apbalvojums — goda zīme „Par nopelniem Militārās policijas attīstībā”, 3. pakāpe, avers.


NBS Militārās policijas komandiera apbalvojums — goda zīme „Par nopelniem Militārās policijas attīstībā”, 3. pakāpe, revers.


NBS Militārās policijas komandiera apbalvojuma — goda zīmes „Par nopelniem Militārās policijas attīstībā”, 3. pakāpes, planka/ribons.

trešdiena, 2009. gada 9. decembris

Zemessardzes bataljonu krūšu zīmes

Apbalvošanas tradīcijas ar krūšu zīmēm radās Krievijā 19. gadsimta 90. gados. Tāda veida karaspēka vienības atzīmēja savas dibināšanas gadskārtu. Vēlāk tās parveidojās kā pulka goda zīmes. Latvijā pirmo reizi krūšu zīme tika apstiprināta 1915. gadā - vienota strēlnieku bataljonu krūšu nozīme.

Apbalvošanas tradīcijas ar pulka krūšu nozīmi bija arī Latvijas Republikas armijā 20. - 30. gados. Savas krūšu nozīmes pastāvēja arī dažāda rakstura militārām organizācijām. Ar krūšu nozīmi apbalvotājs pats par saviem līdzekļiem to iegādājās armijas ekonomiskajā veikalā. Bija iespēja izgatavot nozīmi no dārgmetāla pēc individuāla pasūtījuma. Juvelieru darbnīcā izgatavotājam paraugam nedrīkstēja būt atkāpju no apstiprinātā parauga. Atsevišķos gadījumos, kad krūšu nozīmes pasniedza prominentām personām vai ārzemju karavīriem, tās iegādājās no vienības līdzekļiem. Krūšu nozīmes nēsāšanas tiesības piešķīra ar vienības komandiera pavēli. Par to tika izsniegta īpaša apliecība, kas bija apstiprināta ar komandiera parakstu un zīmogu. Apliecībā ierakstīja nozīmes īpašnieka vārdu un uzvārdu, nozīmes kārtas numuru un piešķiršanas datumu. Apliecību izsniegšanu fiksēja atsevišķā vienības reģistrā.

Apliecības parasti iestikloja, vai ierāmēja un novietoja kabinetā vai dzīvoklī redzamā vietā pie sienas. Piemērām, ASV šāda tradīcija ir populāra vel šodien.

1992. gadā ar Latvijas Republikas Zemessardzes priekšnieka pavēli tika atjaunota tradīcija pasniegt krūšu nozīmes zemessargiem, kas būs izpelnījušies šādu atzinību.
(Voldemārs Eihenbaums)


Latvijas Republikas Zemessardzes štāba krūšu zīme. LR Zemessardzes štāba krūšu zīmi izstrādājis Voldemārs Eihenbaums un mākslinieks Igors Minajevs.

Latvijas Republikas Zemessardzes štāba krūšu zīmes averss.

Latvijas Republikas Zemessardzes štāba krūšu zīmes reverss.

Latvijas Republikas Zemessardzes štāba bataljona krūšu zīmes averss.

Latvijas Republikas Zemessardzes štāba bataljona krūšu zīmes reverss.

Latvijas Republikas Zemessardzes  61. atsevišķās pasniedzēju-instruktoru rotas krūšu zīme.

Latvijas Republikas Zemessardzes štāba 62. padomnieku rotas krūšu zīme.

Latvijas Republikas Zemessardzes 65. rotas/bataljona krūšu zīme.

Latvijas Republikas Zemessardzes 65. rotas/bataljona krūšu zīmes variants.

LR Zemessardzes 1. brigādes krūšu zīme.LR Zemessardzes 1. novada krūšu zīmes averss.


LR Zemessardzes 1. novada krūšu zīmes reverss.Rīgas 11.Zemessardzes bataljona krūšu zīme.Rīgas 11.Zemessardzes bataljons tika izformēts 1998. gadā.

Rīgas 12.Zemessardzes bataljona krūšu zīme.Rīgas 12.Zemessardzes bataljons tika izformēts 1998. gadā.

Rīgas 12.Zemessardzes bataljona krūšu zīmes variants. Averss.

Rīgas 12.Zemessardzes bataljona krūšu zīmes variants. Reverss.

Rīgas 13.Zemessardzes bataljona krūšu zīme. Rīgas 13.Zemessardzes bataljons tika izformēts 2004.gada 1.martā.

Rīgas 13.Zemessardzes bataljona krūšu zīmes reverss.

Rīgas 14.Zemessardzes bataljona krūšu zīme. Rīgas 14.Zemessardzes bataljons tika izformēts 2006.gada jūlijā.

Rīgas 14.Zemessardzes bataljona krūšu zīmes reverss.

Rīgas 14.Zemessardzes bataljona krūšu zīmes miniatūra.
Rīgas 15.Zemessardzes bataljona krūšu zīme. Bataljons tika dibināts 1991.gada 5.decembrī. Rīgas 15.Zemessardzes bataljons izformēts 2006.gada jūlijā.Rīgas 15.Zemessardzes bataljona krūšu zīmes reverss.
Rīgas 15.Zemessardzes bataljona krūšu zīmes apliecība.

Rīgas 16.Zemessardzes bataljona krūšu zīme. Rīgas 16.Zemessardzes bataljons tika izformēts 1999.gada decembrī.

Zemessardzes 17. Pretgaisa aizsardzības bataljona krūšu zīme. Bataljons tika pārdēvēts par Pretgaisa bataljonu pēc 2006. gada Zemessardzes reorganizācijas.

Zemessardzes 17. Pretgaisa aizsardzības bataljona krūšu zīmes reverss.

Jūrmalas 18. Zemessardzes bataljons. Jūrmalas 18.Zemessardzes bataljons tika izformēts 2002.gada 30. augustā.


Zemessardzes 19. kājnieku bataljona krūšu zīme un krūšu zīmes uzvalka atloka miniatūra.Bataljons tika pārdēvēts par kājnieku bataljonu pēc 2006. gada Zemessardzes reorganizācijas.

■Goda zīme dibināta 1996. gada 23. septembrī.
■Bataljona krūšu nozīmes pamatā ir stilizēts balta metāla labiskais ugunskrusts ar pulētu aplokojumu, pulētiem burtiem un cipariem krusta galos. Pa ugunskrusta diognālēm – divi sakrustoti, smailēm augšup vērsti zobeni, kas ir seni latviešu tautas kaujas ieroči un norāda, ka Zemessardzes bataljons ir militārs formējums, kurš gatavs aizstāvēt savu zemi un savu tautu. Krusta augšējā starā reljefā izspiests skaitlis “19.” labajā starā – skaitlis “91.”, kreisajā starā – “2.X” apakšējā starā – “ZS”. Aversā krusta vidū attēlota stilizēta Latvijas Republikas kontūra Valsts karoga krāsās, kuru aplī (diametrs 30mm) apakšā iekļauj balta metāla ozollapu vija, no kuras iznirst leģenda: “GODS KALPOT LATVIJAI”.
■Krūšu nozīmi piešķir zemessardzes 19. bataljona kareivjiem, kuri tajā nodienējuši vismaz 18 mēnešus, kuru laikā parādījuši augstu morālo stāju un veiksmīgu zemessardzes pienākumu izpildi.
■Krūšu nozīmes nēsāšana nav obligāta un tā iegādājama par personīgiem līdzekļiem.
■Krūšu nozīmes izmēri – 55×55 mm


Zemessardzes 19. kājnieku bataljona krūšu zīmes apliecība.

LR Zemessardzes 2. brigādes krūšu zīme.

Zemessardzes 22. kājnieku bataljona krūšu zīme.Bataljons tika pārdēvēts par kājnieku bataljonu pēc 2006. gada Zemessardzes reorganizācijas.

Zemessardzes 22. kājnieku bataljona krūšu zīmes brāķa variants ar zobeniem uz augšu un vainagu uz leju.

Zemessardzes 22. kājnieku bataljona krūšu zīmes averss, ar sarkano emalju.


Zemessardzes 22. kājnieku bataljona krūšu zīmes reversa varianti.
 
Zemessardzes 23. bataljona krūšu zīmes varianti.


Zemessardzes 24. bataljona krūšu zīmes averss.

Zemessardzes 24. bataljona krūšu zīmes reverss.
Zemessardzes 25. kājnieku bataljona krūšu zīme.Apvienotā Zemessardzes 25. kājnieku bataljona un 26.bataljona, jaunā parauga krūšu zīmes averss.


Apvienotā Zemessardzes 25. kājnieku bataljona un 26.bataljona, jaunā parauga krūšu zīmes reverss.

Zemessardzes 26. bataljona krūšu zīmes averss.

Cēsu Zemessardzes 27. kājnieku bataljona krūšu zīme.

LR Zemessardzes 3. brigādes krūšu zīmes variants. Averss.

LR Zemessardzes 3. brigādes krūšu zīmes variants. Averss.

LR Zemessardzes 3. brigādes krūšu zīmes variants. Averss.

LR Zemessardzes 3. brigādes krūšu zīmes variants. Reverss.

Zemessardzes 32. bataljona krūšu zīme.

Zemessardzes 33. bataljona krūšu zīme.

Zemessardzes Preiļu 35. bataljona krūšu zīme.

Zemessardzes Preiļu 35. bataljona krūšu zīmes variants.

Zemessardzes Preiļu 35. bataljona krūšu zīmes variants. Averss

Zemessardzes Preiļu 35. bataljona krūšu zīmes variants. Reverss


Zemessardzes 36. bataljona krūšu zīme.

Talsu Zemessardzes 41. bataljona krūšu zīmes averss.

Talsu Zemessardzes 41. bataljona krūšu zīmes reverss.

Zemessardzes 42. bataljona krūšu zīmes averss.

Zemessardzes 42. bataljona krūšu zīmes reverss.

Zemessardzes 43. bataljona krūšu zīme.


Liepājas Zemessardzes 44. bataljona krūšu zīmes averss.

Liepājas Zemessardzes 44. bataljona krūšu zīmes reverss.

Liepājas Zemessardzes 44. bataljona krūšu zīmes aversa variants.

Liepājas Zemessardzes 44. bataljona krūšu zīmes reversa variants.

LR Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona krūšu zīme.


Zemessardzes 46. kājnieku bataljona krūšu zīmes averss. Zemessardzes 46. kājnieku bataljona krūšu zīme apstiprināta 1997. gadā.


Zemessardzes 46. kājnieku bataljona krūšu zīmes apliecība.

Zemessardzes 47. bataljona krūšu zīmes averss.

Latvijas Republikas Zemessardzes 5. brigādes krūšu zīme.

Latvijas Republikas Zemessardzes 5. brigādes krūšu zīmes averss, izgatavota no sudraba.

Dobeles zemessardzes 51. bataljona krūšu zīme.

Dobeles zemessardzes 51. bataljona krūšu zīmes reverss.

Zemessardzes 52. kājnieku bataljona krūšu zīmes averss.
Zemessardzes 52. kājnieku bataljona krūšu zīmes reverss.Zemessardzes 53. bataljona krūšu zīmes averss.


Zemessardzes 53. bataljona krūšu zīmes reverss.


Zemessardzes 53. bataljona krūšu zīmes apliecības vāciņi.


Zemessardzes 53. bataljona krūšu zīmes apliecība.

Ogres zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona krūšu zīmes averss.

Ogres zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona krūšu zīmes reverss.Krūšu zīme pasniegta ka dāvinājums zemessardzes 13. bataljona komandierim Jānim Skultem.

Ogres zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona krūšu zīme un krūšu zīmes miniatūra.

Zemessardzes 55. bataljona krūšu zīme.

Zemessardzes 55. bataljona krūšu zīmes reverss.