Latvieši vēstures likteņdzirnās: Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija.

Kopējais lapas skatījumu skaits

pirmdiena, 2009. gada 21. decembris

Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija.


Militārā policija ir atsevišķa Nacionālo bruņoto spēku militāra struktūrvienība, kas pakļauta Nacionālo bruņoto spēku komandierim un pilda NBS likumā noteiktos Militārās policijas uzdevumus visā valsts teritorijā un visās Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienībās (garnizonos) neatkarīgi no to dislokācijas, kā arī tās piekritības ietvaros veic izziņas iestādes uzdevumus.

Militārās policijas devīze - „Likums. Modrība. Taisnīgums”
Militārās policijas vēsture.

1997.gada 1.jūlijs. Uz LR Valsts prezidenta un Saeimas Drošības dienesta bāzes tiek dibināta Militārā Policija.

1997.gada 30.jūlijs. Tika izveidots Militārās policijas izziņas dienests (tagad Izmeklēšanas dienests).

1998. gadā maijā tika izveidots Militārās policijas Apsardzes dienests, kas veica NBS štāba, Aizsardzības ministrijas un SAB apsardzi.

1999. gada 5. augusts. Tika iesvētīts Militārās policijas karogs.

Pirmo militārās kravas pavadīšanu (eskortu) Militārā policija uzsāka 1998. gada jūlijā.

1999. gadā Militārajā policijā tika veikta reorganizācija. Militārās policijas Apsardzes dienests tika pārveidots par Militārās policijas rotu. Militārās policijas Izziņas daļa tika sadalīta Izziņas nodaļā un Kriminālmeklēšanas nodaļā.

Militāŗas policijas karogs tika iesvētīts 1999. gada 5. augustā.

Sākot ar 2000. gada janvāri, Militārās policijas rotas sastāvā ir izveidots atsevišķs vads (Patruļvads).

No 2000. gada 28. augustu MP rota ir uzsākusi regulāru patrulēšanu Rīgas garnizonā.

Sākot ar 2000. gadu Militārā policija piedalās miera uzturēšanas misijās.

2004.gada marts. Izveidota Militārās policijas Kurjeru nodaļas.

2004.gada jūlijs - 2006.gada decembris. Izveidots atsevišķs Militārās policijas vads dalībai starptautiskajās operācijās un NATO/ES ātrās reaģēšanas spēku sastāvos.

2009. gada 1. janvārī notika Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Militārās policijas un Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienesta apvienošanas ceremonija.Militārās policijas galvenie uzdevumi:

* sniegt palīdzību militāro vienību komandieriem (priekšniekiem) militāro pasākumu drošības, militārās disciplīnas, kārtības un likumības nodrošināšanā, pārkāpumu un noziedzīgus nodarījumus veicinošo apstākļu novēršanā;
* saskaņā ar militārajiem reglamentiem apsargāt Nacionālo bruņoto spēku komandiera noteiktos objektus un amatpersonas;
* nodrošināt militārā transporta kustības kontroli, kolonnu pavadīšanu un militāro kravu apsargāšanu;
* meklēt un aizturēt apsūdzētos vai notiesātos karavīrus, kas izvairās no izmeklēšanas vai soda izciešanas, kā arī karavīrus, kas dezertējuši vai ir patvaļīgā vai bezvēsts prombūtnē;
* veikt militārā dienesta noziedzīgu nodarījumu un militārajās vienībās vai to dislokācijas vietās izdarītu noziedzīgu nodarījumu izziņu, kā arī to noziedzīgo nodarījumu izziņu, kurus izdarījuši karavīri, zemessargi un militārajās vienībās strādājošās civilpersonas saistībā ar savu dienesta stāvokli vai dienesta pienākumu izpildi;
* nodrošināt to karavīru pavadapsardzību un apsardzi, kuri aizturēti kā aizdomās turētie par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai kuriem piemērots drošības līdzeklis — >mājas arests vai apcietinājums.

Jaunā Militārā policija, kurā apvienotas divas vienības — NBS Militārā policija un Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests.

Starptautiskās operācijas

Starptautiskajās operācijās Militārā policia sāka piedalīties 2000. gada februārī, kad pirmie militārie policisti Latvijas kontingenta sastāvā devās miera uzturēšanas operācijā uz Kosovu. Kopš tā laika militārie policisti ir piedalījušies starptautiskajās operācijās Kosovā (KFOR), Bosnijā un Hercegovinā (EUFOR), Afganistānā (ISAF) un Irākā (OIF).Līdz 2007.gada vidum starp tautiskajās operācijās piedalījušies aptuveni simts MP karavīru, pildot dienesta pie nākumus gan militāro policistu, gan arī citos amatos. Starptautisko operāciju rajonos Militārās policijas karavīri pamatā veic specifiskās operācijas, kas saistītas ar vienību mobilitātes, rajonu drošības un likumības un kārtības nodrošināšanu. Šajās operācijās galvenokārt ietilpst šādi uzdevumi:

1.ceļu satiksmes negadījumu izmeklēšana, kuros iesaistīts militārais transports;
2.ceļu satiksmes kustības regulēšana;
3.ceļu un maršrutu izlūkošana;
4.patrulēšana;
5.karavīru un militārā transporta pārbaude;
6.militārā transporta, kravu, augstu amatpersonu pavadīšana un apsardze;
7.sadarbība ar vietējās policijas iestādēm, citām operācijas rajonā dislocētām vienībām, valsts un starptautiskajām organizācijām.

Militārās policijas karogs.

Militārās policijas karoga metu sagatavoja M.Bakmanis 1998.gada jūnijā, ko apstiprināja LR NBS komandiera p.i. ZS pulkvežleitnants G.Ābols 1998.gada 10.jūnijā. Militārās policijas karogu izgatavoja SIA „Privātais labdarības fonds” un to pasniedza fonda pārstāvis Raimonds Zeltiņš.

1999. gada 5. augustā tika iesvētīts un pasniegts MP karogs.Militārās policijas karoga averss.


Militārās policijas karoga reverss.

Militārās policijas ikdienas formas atloka, spēku veidu zīme.


Militārās policijas ikdienas formas atloka, spēku veidu zīme. Zīme veidota no kapara, stiprinās pie formas ar divām skavām.

Militārās policijas beretes vairodziņš ar kokardi.Militārās policijas berete.


Militārās policijas (karmīnkrāsas) berete.

Militārās policijas svilpes turētājs.


Militārās policijas svilpes turētājs ir NBS Militāras policijas atšķirības zīme. Svilpes turētājs nēsājams pie parādes, svētku un ikdienas formas tērpa uz labā pleca zem uzpleča.

Militārās policijas uzšuves.


Militārās policijas uzšuve svētku, ikdienas formai, ikdienas formas virsjakai, formas džemperim un atstarojošai vestei.


Militārās policijas uzšuve svētku, ikdienas formai, ikdienas formas virsjakai, formas džemperim un atstarojošai vestei.
Militārās policijas uzšuve svētku, ikdienas formai, ikdienas formas virsjakai, formas džemperim un atstarojošai vestei.


Militārās policijas izšutā, lauku formas un kombinezona uzšuve.


Militārās policijas izšutā, lauku formas un kombinezona uzšuve.


Militārās policijas izšutā, lauku formas un kombinezona uzšuve.


Militārās policijas smilšu krāsas,lauku formas izšūtā uzšuve.

NBS Militārās policijas komandiera apbalvojumi.

Militārās policijas krūšu zīme.

Krūšu zīmes piešķiršanas kārtību, nēsāšanas tiesības un noteikumus nosaka apstiprināta LR aizsardzības ministra 2002.gada 7.novembra pavēle Nr.271 par MP krūšu zīmes nolikumu.Militārās policijas III pakāpju apbalvojums.

Nacionālo bruņoto spēku Militārās policijas III pakāpju apbalvojums par nopelniem Militārās policijas attīstībā ir dibināts 2004.gadā, kā piemiņas zīme Militārās policijas militārajam personālam. Apbalvojumu NBS Militārās policijas komandieris piešķir kā atzinības apliecinājumu par ieguldījumu un nopelniem Militārās policijas veidošanā un attīstības veicināšanā, militārajā un patriotiskajā audzināšanā, personiskajā izaugsmē atbilstoši ieņemamajam amatam un stāvoklim un par godprātīgu kalpošanu savai tautai un Latvijas valstij.


NBS Militārās policijas komandiera apbalvojums — goda zīme „Par nopelniem Militārās policijas attīstībā”, 1. pakāpe, avers.


NBS Militārās policijas komandiera apbalvojums — goda zīme „Par nopelniem Militārās policijas attīstībā”, 1. pakāpe, revers.


NBS Militārās policijas komandiera apbalvojuma — goda zīmes „Par nopelniem Militārās policijas attīstībā”, 1. pakāpes, planka/ribons.


NBS Militārās policijas komandiera apbalvojums — goda zīme „Par nopelniem Militārās policijas attīstībā”, 2. pakāpe, avers.


NBS Militārās policijas komandiera apbalvojums — goda zīme „Par nopelniem Militārās policijas attīstībā”, 2. pakāpe, revers.


NBS Militārās policijas komandiera apbalvojuma — goda zīmes „Par nopelniem Militārās policijas attīstībā”, 2. pakāpes, planka/ribons.


NBS Militārās policijas komandiera apbalvojums — goda zīme „Par nopelniem Militārās policijas attīstībā”, 3. pakāpe, avers.


NBS Militārās policijas komandiera apbalvojums — goda zīme „Par nopelniem Militārās policijas attīstībā”, 3. pakāpe, revers.


NBS Militārās policijas komandiera apbalvojuma — goda zīmes „Par nopelniem Militārās policijas attīstībā”, 3. pakāpes, planka/ribons.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru