Latvieši vēstures likteņdzirnās: NBS Štāba bataljons

Kopējais lapas skatījumu skaits

ceturtdiena, 2009. gada 5. novembris

NBS Štāba bataljons

Nacionālo Bruņoto Spēku Štāba bataljons atjaunots 1992.gadā kā atsevišķa vienība NBS štāba atbalstam miera, krīzes un kara laikā. Tā ir vienība, kura miera laikā piedalās valsts reprezentācijas pasākumos un pilda godasardzes funkcijas. Bataljons sastāv no Štāba bataljona štāba, Godasardzes rotas, Štāba rotas, Autotrasporta rotas, Stacionārā sakaru centra un medicīnas daļas.

Vēsture.

Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljons kā vienīgā vēsturiski saglabātā vienība pastāv kopš 1919.gada. Gadu gaitā tam daudzkārt tam mainīti nosaukumi, bet pamatuzdevumi - godasardzes nodrošināšana un bruņoto spēku objektu apsardze, ir saglabājušies.

Armijas virspavēlnieka štāba komandatūras rota. 1919.gada 10.jūlijā tika nodibināts Armijas virspavēlnieka postenis un līdz ar to nodibinājās Armijas virspavēlnieka štābs. Armijas virspavēlnieks 15.jūlijā uzdeva izveidot virspavēlnieka štāba komandantūru un komandantūras rotu. 29.jūlijā rota tika daļēji apbruņota un varēja uzsākt sava uzdevuma izpildi – apsargāt Armijas virspavēlnieka štābu. Pēc miera līguma ar Padomju Krieviju parakstīšanas 1920.gada 11.augustā ar Ministru kabineta lēmumu 1921.gada 1.aprīlī izbeidzās Armijas virspavēlnieka pilnvaras un līdz ar to likvidējās virspavēlnieka štābs, komandantūra un komandantūras rota.

Likvidētās Virspavēlnieka štāba komandantūras rotas vietā nodibināja Apsardzības ministrijas komandantūras komandu, kuras uzdevums bija sargāt Apsardzības ministriju un Galveno štābu, bet ar 1923.gada 15.martu arī Rīgas pili – Valsts prezidenta rezidenci un Satversmes sapulces namu.

Ar Kara ministra 1923.gada pavēli Nr.30 Apsardzības ministrijas komandatūras komandu pārdēvēja par Galvenā štāba rotu un pakļāva Galvenā štāba administratīvās daļas priekšniekam. Par vienības izvietojumu kļuva Citadele.

Ar Kara ministra 1925.gada 1.augusta pavēli Nr.20 nodibināja Galvenā štāba apvienoto bataljonu. Bataljonā kā pamatvienība palika Galvenā štāba rota. Rota skaitījās arī par reprezentācijas rotu. Karavīru stājas, disciplīnas izveidošanai un pie ierindas mācības ļoti daudz piestrādāja, bet netika novārtā atstātas vispārējās karavīru sagatavošanas mācības. Karavīru ikdienišķajā dzīvē ļoti iecienītas bija sporta spēles. Tika gūti panākumi sacensībās ar citām karaspēka vienībām. Izcili rezultāti bija šaušanā un virves vilkšanā.

Pārorganizējot armijas uzbūvi 1929.gada 6.augustā likvidēja Galveno štābu un Armijas komandiera štābu. Līdz ar to Galvenā štāba rotu pārdēvēja par Armijas štāba rotu.

Armijas vadība 1931.gadā atzina, ka Galvenā štāba apvienotais bataljons likvidējams. Līdz ar to Armijas štāba rota pārgāja tiešā Armijas štāba priekšnieka padotībā.

Ar Kara ministra 1932.gada pavēli Nr.21 Armijas štāba rotas zīmotnes, cepuru aploki un formas tērpa iekantējums apkakles priekšdaļā uz svārkiem un virsbiksēm baltās krāsas vietā iezilgani balts kā Armijas štābam.

1933.gada 9.novembrī Valsts prezidents Alberts Kviesis Armijas štāba rotai pasniedza rotas simbolu – kaujas karogs. Karogu rotai dāvāja Virsnieku ģimeņu apvienības dāmu komiteja. Sakarā ar pārmaiņām valstī, Armijas štāba rota 1934.gada 16.maijā pārtrauca Saeimas nama apsardzi un tā vietā uzņēmās apsargāt Valdības ēku Kr.Valdemāra ielā.

1936.gada 1.aprīlī Armijas štāba rotu pārdēvē par Armijas štāba bataljonu. 1919.gada 10.decembris tika pieņemts kā Armijas Štāba gada svētku diena, līdz ar to 1919.gada 10.decembri noteica par bataljona gada svētku dienu. Bataljona uzdevumos ietilpa Valsts prezidenta rezidences - Rīgas pils, Kara ministrijas, Armijas Štāba un Valdības nama apsardze, kā arī Goda sardze pie Brīvības pieminekļa, Goda sardze ārvalstu valsts galvu viesošanās un sūtņu akreditēšanas gadījumos.

1939.gada 10.decembrī Armijas štāba bataljons atzīmēja divdesmitās gadskārtas svētkus. Bataljons posās svētku atzīmēšanai ar svinīgu parādi un svētku mielastu bataljona izvietojumā – Citadelē. Svinībās piedalījās arī Kara ministrs ģenerālis J.Balodis, armijas komandieris ģenerālis K.Berķis un armijas štāba priekšnieks ģenerālis H.Rozenšteins. Uzrunā bataljona karavīriem Kara ministrs norādīja: “… Jums ir uzticēti svarīgi uzdevumi. Svarīgākais un svētākais ir stāvēt sardzē pie Brīvības pieminekļa, kur rakstītie vārdi “Tēvzemei un brīvībai”, izteic visas mūsu armijas un tautas uzdevumu…”.

1940.gada jūnijā bataljona karavīri piedalījās nekārtību novēršanā stacijas laukumā, pie Centrālcietuma un pie Valsts prezidenta rezidences – Rīgas pils.

1940.gada 17.jūlijā par pēdējo Armijas štāba bataljona komandieri kļuva pulkvedis—leitnants Alberts Vīksna.

Pamatojoties uz A.Kirhenšteina rīkojumu sardžu pārraugs 1940.gada 21.jūlijā stundu pēc sardzes maiņas noņēma Goda sardzi pie Brīvības pieminekļa. Šī bija pēdējā Armijas štāba bataljona Goda sardze pie Brīvības pieminekļa. 1940.gada 22.oktobrī tika likvidēts Armijas štābs ar visām padotajām daļām, un līdz ar to arī Armijas štāba bataljons. Mūsu izlases vienība, kas bija veikusi goda pilnus uzdevumus, sargājusi Valsts prezidentus viņu rezidencē Rīgas pilī, Armijas štābu, Kara ministriju, stāvējusi Goda sardzē pie Brīvības pieminekļa, pavadījusi ārvalstu galvas un ārzemju sūtņus un Rīgas pilī sargājusi Valsts prezidentu Kārli Ulmani kritiskajās jūnija dienās, tika izkaisīta un sadrumstalota starp padomju armijas daļām. Tālākā gaitā daudzi bataljona virsnieki, instruktori un kareivji tika apcietināti, izsūtīti un noslepkavoti tikai par to, ka viņi mīlēja savu dzimto zemi.

1991.gada 10.septembrī Latvijas Republikas Augstākā padome pieņēma likumu «Par Latvijas Republikas obligāto valsts dienestu».

1991.gada 13.novembrī tika izveidota Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija.

1992.gada 1.februārī uz Rīgas robežsargu mācību centra bāzes tika atjaunots Aizsardzības spēku Štāba bataljons ar juridiskas personas tiesībām. Bataljona galvenie uzdevumi bija Aizsardzības spēku Štāba apsardze un godasardze.

Lai atjaunotu Latvijas Republikas valstiskās un militārās tradīcijas un rituālus, ar Aizsardzības ministra 1992.gada 31.janvāra pavēli Nr.15-v tiek izveidots (vēsturiski atjaunots) Aizsardzības spēku štāba bataljons, kura pamatuzdevumi paliek tādi paši kā Armijas štāba bataljonam - goda sardzes, militārās ceremonijas un rituāli.

1992.gada 21.decembrī Aizsardzības spēku Štāba bataljona Vadības grupā tika ieviesta kapelāna štata vieta.

1994.gada 19.aprīlī tika apstiprināts nolikums «Par Latvijas Republikas Aizsardzības spēku Štāba bataljona krūšu nozīmi».

1995.gadā tika atjaunots vēsturiskais Štāba bataljona kaujas karogs.

1996.gada 21.decembrī NBS Štāba orķestris svinēja savu piekto gadadienu.

Ar Aizsardzības ministra A.Krastiņa 1996.gada 26.jūnija pavēli Nr.127 sākot ar 1996.gada 1.jūliju no lietošanas tiek izslēgts nosaukums Aizsardzības spēku štāba bataljons un tā vietā stājas nosaukums Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljons.

1996.gada 1.jūlijā Aizsardzības spēku štāba bataljons tika pārdēvēts par Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljonu.

1999.gadā NBS Štāba bataljonā tika izveidota Sakaru rota.

1999.gada 17.novembrī tika atjaunots Štāba bataljona vēsturiskais parādes formas tērps.

NBS Štāba bataljonam izveidojās cieša sadarbība ar Dānijas Karaliskās gvardes 1.bataljonu.

1999.gada 10.decembrī NBS Štāba bataljons kopā ar NBS Štābu atzīmēja bataljona dibināšanas 80-to gadskārtu.

2002.gadā NBS Štāba bataljons izstrādāja godasardzes maiņas ceremoniju. kas nosaka godasardzes sastāva darbību, izpildes rituālu pie Rīgas pils.

2002.gada 11.novembrī tika atjaunota godasardze pie Rīgas pils.

2003.gada maijā tika apstiprināta jaunā godasardzes maiņas ceremonija un ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa, kā arī vainagu nolikšanas ceremonija Brāļu kapos.

2004.gada 29.martā, Latvijai iestājoties NATO, pie Prezidenta pils svinīgā ceremonijā mastā tika pacelts NATO karogs,šajā pasākumā Latvijas valsti reprezentēja NBS Štāba bataljons.

2004.gada 1.jūlijā no Štāba bataljona atdalījās orķestris.

2005.gadā tika apstiprināti NBS Štāba bataljona uzdevumi un kaujas spēju apraksts.

2006.gadā aktivizējās sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas godasardzes rotām. Štāba bataljona karavīri regulāri piedalījās starptautiskajās mācībās kā Latvijā, tā arī ārvalstīs — ASV, Kanādā, Čehijā, Dānijā, Norvēģijā un Igaunijā.

2006.gada rudenī bataljona dzīvē sākās jauns posms, kad savu obligāto militāro dienestu beidza pēdējā iesaukuma karavīri. Daudzi karavīri turpināja savu militāro karjeru Štāba bataljonā.

2008.gada 11.novembrī pie Brīvības pieminekļa tika veikta godasardzes svinīgās maiņas ceremonija.

2009.gada 10.decembrī notika Štāba bataljona 90. gadadienas svinības, kurās piedalās aizsardzības ministrs Imants Lieģis un citas Aizsardzības ministrijas un nacionālo bruņoto spēku amatpersonas. Pasākumā tika atklāta arī bataljona „Vēstures istaba“.

NBS Štaba bataljona karogs.

Armijas štāba rota, sakarā ar vienības nosaukuma vairākām maiņām, bija palikusi bez sava simbola – karoga. Virsnieku ģimeņu apvienības dāmu komiteja saziņā ar Valsts prezidentu nolēma vienībai dāvināt karogu. Pirmo ziedojumu Ls 1000 – karoga darināšanai deva Valsts prezidents Alberts Kviesis. Karoga metu zīmēja grafiķis kapteinis Herberts Mangolds, karoga izšūšanu veica Dambes kundze. Karogs bija no bālganas krāsas zīda auduma. Karoga vienā pusē bija lielais valsts ģerbonis un uzraksts „Armijas štāba rota”. Katrā stūrī rotas uzpleču zīme. Otrā pusē - valsts prezidenta pils attēls. Virs pils uzraksts „Ar vairogu vai uz tā”. Apakšā ozollapas ar vītni, karavīru saulīte, krustoti divi zobeni un divas vāles, zem kurām gada skaitlis „1919” un katrā stūrī zobens vainagā. 1933.gada 9.novembrī Valsts prezidents Alberts Kviesis Armijas štāba rotai pasniedza rotas simbolu – kaujas karogs.



Bataljona atjaunota karoga skices





1995.gadā tika atjaunots vēsturiskais Štāba bataljona kaujas karogs.1995.gada 31.martā Latviešu biedrības namā NBS Štāba bataljonam pasniedza atjaunoto kaujas karogu. Karogu bataljonam dāvināja C/s „Turība". Karoga kātā iedzītas trīs "sudraba naglas"- tās iedzinuši Valsts prezidents, aizsardzības ministrs un NBS komandieris.


Atjaunotais NBS Štāba bataljona karoga averss


Atjaunotais NBS Štāba bataljona karoga reverss

NBS Štaba bataljona uzšuves.


Aizsardzības spēku Štāba bataljona, neapstiprinātā uzšuve (90-to gadu sākums). Uzšuve veidota uz dermantina pamatnes ar krāsas spiedes tehniku.

Ar NBS komandiera 1998.gada 6.novembra pavēli Nr.458 “Par NBS Štāba bataljona formas tērpa piedurknes emblēmas ieviešanu” apstiprināta lauka formas un parādes formas piedurknes uzšuve.
Par vienības simbolu tika izmantota 1.republikas Štāba tataljona spēku veidu uzpleču zīme, emblēmas apakšā Štāba bataljona dibināšanas gads (1919).


NBS Štāba bataljona lauku formas uzšuve. Veidota uz brūnās pamatnes ar melno diegu izšūšanas tehniku.


NBS Štāba bataljona, jaunā parauga lauku formas uzšuve. Veidota uz smilšu krāsas pamatnes,izšūšanas tehnikā.



NBS Štāba bataljona ikdienas formas uzšuve. Veidota uz zilas pamatnes ar dzelteno diegu izšūšanas tehniku.


NBS Štāba bataljona parādes formas uzšuve. Veidota uz gaiši zilas pamatnes ar zelta diegu izšūšanas tehniku.

NBS Štaba bataljona beretes kokarde.

Ar Nacionālo bruņoto spēku komandiera 1997.gada 12.novembra pavēli Nr.883 “Par NBS Štāba bataljona berešu ieviešanu” ir noteikts bataljona beretes kokardes izskats.


NBS Štāba bataljona berete.


NBS Štaba bataljona beretes kokarde. Tiek nēsāta uz melnās krāsas beretes. Pie beretes stiprinās ar divām skavām.

NBS Štāba bataljona spēku veida zīme.


NBS Štāba bataljona ikdienas formas atloka, spēku veida zīme no priekšas.


NBS Štāba bataljona ikdienas formas atloka, spēku veida zīme no aizmuguras.

NBS Štāba bataljona kvalifikācijas nozīmes.


NBS Štāba bataljona Godasardzes rotas kvalifikācijas zīme „Par izturību” zelta.


NBS Štāba bataljona Godasardzes rotas kvalifikācijas zīme „Par izturību” sudraba.


NBS Štāba bataljona Godasardzes rotas kvalifikācijas zīme „Par izturību” bronza.

NBS štāba bataljona apbalvojumi

NBS Štāba bataljona Godasardzes rotas piemiņas monētas.


NBS Štāba bataljona „Godasardzes rotas pieminas monēta” zelta.


NBS Štāba bataljona „Godasardzes rotas pieminas monēta” sudraba.


NBS Štāba bataljona „Godasardzes rotas pieminas monēta” bronza.

NBS Štāba bataljona Atzinības raksts



NBS štāba bataljona krūšu zīmes
Ar bruņoto spēku komandiera 1994.gada 2.maija pavēli Nr.76 “Par Štāba bataljona krūšu nozīmes ieviešanu” tika atjaunots bataljona apbalvojums - krūšu zīme. Līdz 2001.gada 1.martam tā dalījās I šķiras krūšu zīmē un II šķiras krūšu zīmē. 2001.gada 1.martā ar Aizsardzības ministra pavēli Nr.86 lietošanā tika atstāta tikai viena (II šķiras) parauga krūšu zīme.


NBS Štāba bataljona I šķiras krūšu zīme.


NBS Štāba batalona II šķiras krūšu zīme.

NBS Štāba bataljona komandiera apbalvojums "Goda zīme", veltīts NBS Štāba bataljona atjaunošanas desmitajai gadadienai

NBS Štāba bataljona komandiera apbalvojums "Goda zīme", veltīts NBS Štāba bataljona atjaunošanas desmitajai gadadienai, dibināts 2001. gadā sakarā ar bataljona atjaunošanas desmito gadadienu 2002. gada 1. februārī.

"Goda zīmi" piešķir bataljona komandieris kā atzinības apliecinājumu par nopelniem NBS Štāba bataljona attīstībā.

"Goda zīmi" piešķir NBS štāba un citām NBS militārpersonām, atvaļinātām militārpersonām, ārvalstu militārpersonām un civilpersonām, kas ar savu darbību veicinājušas bataljona veidošanos un attīstību, aktīvi piedalījušās bataljona personālsastāva audzināšanā.

Goda zīmi personai var piešķirt vienreiz. Goda zīmi pie formas tērpa nēsā krūšu kreisajā pusē. Goda zīme uzliekama aiz NBS spēku veidu apbalvojumiem.


NBS Štāba bataljona komandiera apbalvojums "Goda zīme", veltīts NBS Štāba bataljona atjaunošanas 10. gadadienai.

NBS Štāba bataljona komandiera 3 pakāpju apbalvojums „Goda zīme”.

NBS Štāba bataljona komandiera apbalvojums trīs pakāpju "Goda zīme", dibināts 2009. gadā. Goda zīme ir NBS ŠB komandiera apbalvojums. Goda zīmi piešķir kā pateicību NBS ŠB veterāniem, NBS karavīriem, militārajiem, civilajiem darbiniekiem un civilpersonām, citu valstu bruņoto spēku pārstāvjiem, organizāciju, iestāžu pārstāvjiem un civilpersonām.

NBS ŠB komandiera apbalvojumam - Goda zīmei - ir trīs pakāpes:
1.pakāpe - zelta krāsā;
2.pakāpe - sudraba krāsā;
3.pakāpe - bronzas krāsā.

NBS ŠB komandiera apbalvojums - Goda zīme - ir numurēts.

Goda zīme ir veidota kā stilizēts senlatviešu vairogs, kas iecentrēts krustā. Uz vairoga ir NBS ŠB simbolika - sakrustoti zobens, šautene un lielgabals. Goda zīmes reversā - Goda zīmes numurs un NBS ŠB devīze "Ar vairogu vai uz tā".

Goda zīmei ir krusta forma, izmērs - 38x38 mm. Goda zīme ir veidota no tombaka. Stilizētais vairogs ir zelta (1.pakāpe), sudraba (2.pakāpe) un bronzas (3.pakāpe) krāsā, diametrs - 16 mm. Krusts pārklāts ar gaiši zilas krāsas glazūru, kas atbilst NBS ŠB simboliskajai vēsturiskajai krāsai, ar baltu apmali 1mm platumā.

Goda zīme ir iekārta 32 mm platā un 50 mm garā lentē. Lentes pamatā ir divas 4 mm platas un divas 5 mm platas gaiši zilas joslas, kas atbilst NBS ŠB simboliskajai vēsturiskajai krāsai, divas 5 mm zelta krāsas joslas un lentes vidū 4 mm plata zelta (1.pakāpe), sudraba (2.pakāpe) un bronzas (3.pakāpe) josla.

Lentes atgriezums ir 32 mm plats un 10 mm augsts (1.pielikums).

NBS Štāba bataljona Goda zīmes miniatūrzīmes medaļas diametrs ir 19 mm, lentes platums 16 mm, garums - 25 mm ar proporcionāli identiskām joslām un krāsojumu kā Goda zīmes visu pakāpju lentēm. Krusts un vairogs ir izgatavoti no tombaka ar identisku krāsojumu kā Goda zīmei.

Kandidatūras apbalvošanai iesaka karavīri, militārie vai civilie darbinieki. Tiesības ieteikt apbalvošanai ar NBS ŠB komandiera apbalvojumu - Goda zīme - ir arī citu valsts institūciju un sabiedrisko organizāciju, ārvalstu institūciju un sabiedrisko organizāciju vadītājiem un civilpersonām.



NBS Štāba bataljona komandiera 3 pakāpju apbalvojuma „Goda zīme” averss.


NBS Štāba bataljona komandiera 3 pakāpju apbalvojuma „Goda zīme” averss un reverss.


NBS Štāba bataljona komandiera apbalvojums „Goda zīme” zelta.


NBS Štāba bataljona komandiera apbalvojums „Goda zīme” sudraba.


NBS Štāba bataljona komandiera apbalvojums „Goda zīme” bronza.


NBS Štāba bataljona komandiera 3 pakāpju apbalvojuma „Goda zīme” apliecība.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru