Latvieši vēstures likteņdzirnās: NBS Mācību vadības pavēlniecība

Kopējais lapas skatījumu skaits

piektdiena, 2010. gada 26. februāris

NBS Mācību vadības pavēlniecība

2002. gada 26. martā tika izdota aizsardzības ministra pavēle nr. 93 «Par AMR 350-3 Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības nolikumu» un tika īstenota sākotnējā MVP struktūra, pakāpeniski iekļaujot Nacionālo aizsardzības akadēmiju, NBS instruktoru skolu, Mobilo strēlnieku bataljonu, Jūras spēku mācību centru kopā ar ūdenslīdēju skolu, NBS sakaru skolu, NBS valodu skolu, Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas skolu un Rekrutēšanas un atlases centru. Jāmin, ka MVP administratīvajā pakļautībā 2003.—2004. gadā atradās Kadagā izvietotais Mobilo strēlnieku mācību centrs, kā arī 1. un 2. kājnieku bataljons; vēlāk šīs administratīvās funkcijas tiek nodotas Nodrošinājuma pavēlniecības komandierim.

NBS Mācību vadības pavēlniecības devīze - „Mācīties, lai uzvarētu”

Mācību vadības pavēlniecības karogs.

Karoga labajā pusē uz sūnu zaļas krāsas fona centrā attēlota NBS emblēma. Virs tās loka veidā ir izvietots uzraksts ar zelta krāsas burtiem „NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU” un apakšā loka veidā uzraksts ar zelta krāsas burtiem „MĀCĪBU VADĪBAS PAVĒLNIECĪBA”.

Karoga kreisajā pusē uz zeltdzeltenas krāsas fona centrā attēlota Mācību vadības pavēlniecības emblēma. Virs emblēmas loka veidā ir uzvietots uzraksts ar sūnu zaļas krāsas burtiem – MVP devīze „MĀCĪTIES, LAI UZVARĒTU” un apakšā loka veidā MVP dibināšanas datums ar sūnu zaļas krāsas cipariem.

Kreisās puses visos četros stūros izvietotas ozollapu vītnes.

Apmalojums: karoga trīs malas ieskauj zelta krāsas bārkstis.

Izmērs: 120 x 180 cm


Mācību vadības pavēlniecības karoga averss.


Mācību vadības pavēlniecības karoga reverss.

NBS Mācību vadības pavēlniecības uzšuves.

NBS MVŠ piedurknes uzšuve tika apstiprināta ar 2001.gada 17.decembra Aizsardzības ministra pavēli Nr.436 „Par NBS Mācību vadības štāba piedurknes uzšuvi”.

Mācību vadības štāba formas tērpa piedurknes uzšuves apraksts:
MVŠ piedurknes uzšuve sastāv no 4 pamatelementiem:
1. vairoga;
2.ozola vainaga;
3. latviešu folkloras zīmes – zalkša;
4. zobena.
MVŠ piedurknes uzšuve izgatavota vairoga formā no melnas krāsas pusvilnas mēteļa auduma. Vairoga izmēri: augstums- 10 cm un platums – 8 cm.

Mācību vadības štāba formas tērpa piedurknes uzšuve
Vairoga centrālā daļā atrodas zaļš ozola vainags, kuru vienlaicīgi var uztvert gan kā apli, gan kā gredzenu.
Vainaga vidū atrodas latviešu folkloras zīme – zalktis zaļā krāsā.
Vairoga centrā vainagu krusto, ar smailo galu uz leju vērst, sudraba zobens.

MVŠ piedurknes uzšuvē izmantoto pamatelementu skaidrojums.

Vairoga centrā atrodošais ozola vainags veido apli.
Latviešu folklorā:
1. Aplis – saule
Es, karā’i aiziedams,
Sirdi slēdzu akmenī;
Aust gaismiņa, lec saulīte,
Plīst akmenis skanēdams.
Saule un gaisma šajā tautasdziesmā ir tveramas kā kara beigas, uzvara, kad karavīra sirds saplēš akmeni, lai atvērtos miera dainojumam, mīlestībai pret visu dzīvo.
2. Zalktis – gudrības un zintniecības simbols
Vispārīgu attieksmi pret čūsku latvieši pauž apzīmējot tās ar dažādām krāsām, baltā, sarkanā un zaļā čūska ir tā, kas ļaudīm palīdz, bet ļaunuma nesēja parasti ir melnā čūska.
3. Zobens – karavīra simbols
Kā karavīra simbols, latviešu folklorā, bieži parādās smagais zobens. Zobens tautasdziesmās tiek minēts kā karavīra likteņa zinātājs:
Izstaigāju svešu zemi,
Bēdas, kaites neredzēj:
Še ir mans zobentiņš,
Lai pasaka, ko redzēja.

Bieži minētas saules karavīra zobenā. Tas norāda uz to, ka Latvieša zobens nenes nelaimi savai zemei. Līdzīgi kā saule izlej pār zemi savu svētību un auglīgo siltumu, tā karavīra zobens atnes tēvzemei brīvību un laimi:
Kam tu raudi, līgaviņa,
Gaidi mājās pārnākot!
Es pārnākšu no kariņa
Ar saulīti zobenā.

Centrā atrodošos zalkša zīmi, zobens sadala divās nosacītās mēneša zīmēs:
1. Augošais mēness;
2. Dilstošais mēness.
Dainās mēnesis visvairāk tēlots kopā ar sauli. Ir izsacīti minējumi, ka Mēness esot kara dievs. Šādu uzskatu it kā apstiprinot vairākas dainas. Piemēram:
Mēnestiņis, karavīris,
Tecēj’dienu, tecēj’nakti:
Tecēj’dienu tīrus laukus,
Nakti rijas kuldināj’.

Mēnestiņis karā jāja,
Zvaigžņu svārki mugurā,
Zvaigžņu svārki mugurā,
Dimantiņa zobentiņš.


Citas dainas rāda, ka Mēness bijis ļaužu sargātājs un palīdzētājs:
Kur tecēji, Mēnestiņi,
Ar zvaigžņotu mētelīti?
- Tiem ļaudīm palīgā,
Ko bez saules strādināj!

Vēl vairāk – Mēness apsardzība un palīdzība nāk par labu visai dabai:
Spīdi spoži, mēnestiņi,
Pār to manu tēvu zemi,
Lai redz meža lakstīgala
Sav’ dziesmiņu skandināt.
Saule, mēness un zobens kopā ir parādīti tautasdziesmā:
Tu, Saulīte, gaisu teci, vai redzēji man’ bāliņu?
Mans bāliņš kā kundziņš kara vidū līgojās.
Pieci pušķi cepurē, sešas zvaigznes zobenā:
No cepures gaisma ausa, no zobena saule lēca.
Kumeliņa iemauktos mēnesnīca ritināja.

Heraldiskie elementi:
1. Aplis – pilnība, bezgalība, mūžība. Maģijas mācībā aplis pilda norobežojošo funkciju no ļauniem gariem.
2. Gredzens – tēvzemes mīlestība.
3. Ozols – spēka, stingrības, ilggadības simbols.
4. Čūska – uzmanība, gudrība, auglība, dziedējošs spēks.
5. Zobens – karavīra ierocis. Varas, taisnās tiesas, augstākās patiesības, dzīvības simbols. Ierocis, kas sargā gaismu no tumsas spēkiem. Simbolizē arī varoņa garīgo aktivitāti, vai drosmi.


NBS Mācību vadības pavēlniecības ikdienas formas uzšuve, izgatavota izšūšanas tehnikā.


NBS Mācību vadības pavēlniecības, jaunā parauga lauku formas uzšuve,uz smilšu krāsas pamatnes. Izgatavota izšūšanas tehnikā.

NBS Mācību vadības pavēlniecības beretes kokarde.NBS Mācību vadības pavēlniecības apbalvojumi.

Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības štāba Krūšu zīme, tās nolikums un apliecības paraugs tika apstiprināti ar 2001.gada 10.decembra Aizsardzības ministra pavēli Nr.433 „Par NBS Mācību vadības štāba Krūšu zīmi”.


Mācību vadības štāba Krūšu zīmes elektroniskais mets.

Mācību vadības štāba Krūšu zīmes averss.

NBS Mācību vadības pavēlniecības komandiera apbalvojums — goda zīme.


„Par nopelniem Mācību vadības pavēlniecības attīstībā”, 1. pakāpe.


„Par nopelniem Mācību vadības pavēlniecības attīstībā”, 1. pakāpes atgriezums.


„Par nopelniem Mācību vadības pavēlniecības attīstībā”, 2. pakāpe.


„Par nopelniem Mācību vadības pavēlniecības attīstībā”, 2. pakāpes atgriezums.


„Par nopelniem Mācību vadības pavēlniecības attīstībā”, 3. pakāpe.


„Par nopelniem Mācību vadības pavēlniecības attīstībā”, 3. pakāpes atgriezums.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru