Latvieši vēstures likteņdzirnās: Latvijas Republikas Zemessardze

Kopējais lapas skatījumu skaits

ceturtdiena, 2010. gada 25. februāris

Latvijas Republikas Zemessardze

1991.gada 23.augustā tiek pieņemts likums „Par Latvijas Zemessardzi”, kas noteica, ka Zemessardze ir brīvprātīgs militārs sabiedrības pašaizsardzības formējums. Jau nākamajā dienā, 24.augustā, pēc likuma pieņemšanas tiek izdota Zemessardzes priekšnieka pirmā pavēle – sākt zemessargu kandidātu reģistrāciju pašvaldību teritorijās. Septembrī sākās Zemessardzes bataljonu formēšana atbilstoši valsts teritoriālajam iedalījumam, nodibināja Zemessardzes štābu. Dažu mēnešu laikā 35 teritoriālajos bataljonos iestājās vairāk nekā 10 000 cilvēku. Pēc gada brīvprātīgo skaits bija gandrīz 17 000, un Zemessardze kļuva par lielāko valstij uzticamo militāro organizāciju.

Sākotnēji tās galvenie uzdevumi bija piedalīties Latvijas Republikas aizsardzībā, aizsargāt svarīgus valsts, pašvaldības un saimnieciskos objektus, aizsargāt iedzīvotājus un viņu mantu no noziedzīgas rīcības, ja nepieciešams, sniegt palīdzību robežapsardzības spēkiem, policijai un muitas iestādēm, palīdzēt valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī iedzīvotājiem dabas un ekoloģisko katastrofu, stihisko nelaimju, lielu saimniecisko avāriju gadījumos un to seku likvidācijā. Veicot šos uzdevumus, Zemessardze sadarbojas ar robežapsardzības spēkiem, valsts un pašvaldības iestādēm, policiju un muitas iestādēm.

Nepietiekami apbruņoti un nepietiekami apmācīti, dažādi ģērbušies pirmajos gados zemessargi darīja visu – sargāja valsts robežu, cīnījās pret kontrabandistiem, ķēra likumpārkāpējus, dzēsa ugunsgrēkus, cīnījās pret plūdiem, bloķēja PSRS karaspēka daļas.

Cilvēkiem trūka pieredzes un materiālās iespējas, viņi kļūdījās un mācījās no savām kļūdām. Dažāda vecuma, ar dažādām izglītībām, visdažādāko profesiju pārstāvji tomēr spēja vienoties par galveno, viņi visu darīja no sirds un baudīja tautas uzticību. Ne velti tolaik radās teiciens – zemessargs nav profesija, tas ir dzīvesveids.
Lai nodrošinātu operatīvu Zemessardzes darbību, tās uzdevumu veikšanai 1992.gadā Zemessardzes bataljoni tika pakļauti novadu vienībām, kas vēlāk izveidoja Zemessardzes 1.brigādi ar štābu Rīgā, Zemessardzes 2.brigādi ar štābu Cēsīs, Zemessardzes 3.brigādi ar štābu Rēzeknē, Zemessardzes 4.brigādi ar štābu Liepājā un Zemessardzes 5.brigādi ar štābu Ogrē.

Pamatojoties uz noteiktiem īpašiem uzdevumiem, pakāpeniski tika izveidotas un pilnveidotas vairākas atsevišķas Zemessardzes vienības – Zemessardzes Štāba bataljons, kas organizēja personālsastāva, t.sk. obligātā militārā dienesta karavīru apmācību, kā arī nodrošināja atbalstu Zemessardzes štābam, Zemessardzes vienība „Vanags”, kuras karavīri sadarbībā ar valsts tiesībsargājošām institūcijām piedalījās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, sevišķi svarīgu personu apsardzē, valsts robežapsardzības un ekonomisko interešu aizsardzības pasākumos Latvijā, Zemessardzes 65.Atsevišķais Studentu bataljons, kurā, pieaugot studējošās jaunatnes interesei par militāro jomu, divu gadu militāro mācību programmu apguva Latvijas augstāko mācību iestāžu studenti, Zemessardzes Aviācijas eskadriļa, kas nodrošināja Zemessardzes struktūrvienības ar aviācijas atbalstu un izpletņlēcēju apmācību, kā arī piedalījās meklēšanas un glābšanas darbos.

Zemessardzei tāpat kā citām atjaunotās valsts struktūrām, visvairāk trūka profesionāli sagatavotu un uzticamu speciālistu. Tāpēc par Zemessardzes prioritāti tika noteikta izglītības un militārās apmācības sistēmas izveide. Tika nodibināti vairāki mācību centri – 1991.gadā Zemessardzes Kājnieku mācību centrs Cēsīs, 1993.gadā Sakarnieku mācību centrs Ogrē un 1995.gadā Izlūku mācību centrs Dobelē.
1992.gadā Zemessardzes paspārnē tika izveidota Zemessardzes jaunatnes organizācija – Jaunsardze. Tās mērķis bija gatavot jauniešus dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos – attīstīt un nostiprināt fizisko sagatavotību un stāju, ieaudzināt un pilnveidot morālās īpašības – gribasspēku, pienākuma apziņu, Tēvzemes mīlestību, biedriskumu un disciplīnu.

Zemessardzes attīstību būtu grūti iedomāties bez starptautiskās sadarbības partneru atbalsta. Zemessardzei izveidojās cieša sadarbība ar ASV Mičiganas štata Nacionālo gvardi, kā arī Lielbritānijas Teritoriālo armiju, Zemessardzi Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Lietuvā un Igaunijā. Zemessardzes vienību karavīri apliecina savu profesionālo sagatavotību un vēlmi iegūt jaunu pieredzi, piedaloties dažādās starptautiskajās militārajās mācībās – GuardEx, Nordic Peace, Baltic Cooperation, Partner Challenge u.c.

Lai godinātu Zemessardzes vienību karavīrus un zemessargus, kas uzticīgi un godprātīgi pilda savus pienākumus, un atzīmētu viņu ieguldījumu Latvijas Valsts stiprināšanā un sabiedrības miera un stabilitātes nodrošināšanā, 1996.gadā tika izveidots Zemessardzes apbalvojums „Zemessardzes Nopelnu zīme” un vēlāk vairāki Zemessardzes komandiera apbalvojumi – 2001.gadā trīspakāpju Goda zīmes „Par kalpošanu tautai un Latvijai” un 2004.gadā trīspakāpju Goda zīme „Par kalpošanu Zemessardzei”.

Līdz ar Latvijas izvēli iestāties NATO, kas pamatojās uz vienotu starpvalstu drošības garanta un atbalsta iegūšanu, izmainījās Valsts aizsardzības sistēmas attīstības prioritārie uzdevumi. Lai izveidotu NATO militāriem standartiem atbilstoši nokomplektētas vienības, nodrošinātu centralizētu apmācību zemessargiem un profesionālā militārā dienesta karavīriem, pakāpeniski tika uzsākti Zemessardzes struktūras attīstības pasākumi. To uzdevums bija pilnvērtīgi iekļaut Zemessardzes vienības kopējā NBS struktūrā un operatīvā vadības sistēmā. Sākot ar 2000.gadu pakāpeniski tika apvienotas sākotnēji izveidotās Zemessardzes brigādes un bataljoni, Zemessardzes atsevišķās vienības tiek pārveidotas un pievienotas Nacionālo bruņoto spēku veidu un vienību sastāvam.

Latvijas Republikas Zemessardzes karogs.

Latvijas Republikas Zemessardzes karoga averss.


Latvijas Republikas Zemessardzes karoga reverss.

Latvijas Republikas Zemessardzes beretes kokardes.


Zemessardzes rotas BALTSQN-12 (2005.08.-2006.02.) beretes kokarde.


Latvijas Republikas Zemessardzes beretes kokarde.

LR ZEMESSARDZES UZŠUVES.
LR Zemessardzes lauku formas uzšuve 1992 gada parauga frmastērpām.  


LR Zemessardzes uzšuvju varianti, krāsas spiedes tehnikā uz dermantina pamatnes.


LR Zemessardzes uzšuve gumijas karstspiedes tehnikā.


LR Zemessardzes uzšuve krāsas spiedes tehnikā.


LR Zemessardzes izšūtā uzšuve.


LR Zemessardzes veterānu uzšuve.

LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMESSARDZES PIEMIŅAS MONĒTAS.


LR Zemessardzes 15. gadu piemiņas monētas averss.


LR Zemessardzes 15. gadu piemiņas monētas reverss.

LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMESSARDZES KOMANDIERA APBALVOJUMI.


Latvijas Republikas Zemessardzes izdienu zīmes. 5.gadi, 10. gadi, 15. gadi Zemessardzē.


Latvijas Republikas Zemessardzes izdienu zīmju reverss. 5.gadi, 10. gadi, 15. gadi Zemessardzē.


Latvijas Republikas Zemessardzes izdienu zīmes 10. gadi Zemessardzē varianta averss.


Latvijas Republikas Zemessardzes izdienu zīmes 10. gadi Zemessardzē varianta reverss.


Latvijas Republikas Zemessardzes izdienu zīmes 25. gadi Zemessardzē averss.Zemessardzes 5. gadu izdienas zīmes apliecība.


Zemessardzes 10. gadu izdienas zīmes apliecība.


Zemessardzes 15. gadu izdienas zīmes apliecība.


Zemessardzes 25. gadu izdienas zīmes apliecība.


Zemessardzes komandiera apbalvojums Zemessardzes nopelnu zīme 
„Par tēvu zemi un brīvību”Zemessardzes komandiera apbalvojums Zemessardzes nopelnu zīme „Par tēvu zemi un brīvību”. Averss.


Zemessardzes komandiera apbalvojums Zemessardzes nopelnu zīme „Par tēvu zemi un brīvību”. Reverss.


Zemessardzes komandiera apbalvojuma Zemessardzes nopelnu zīmes „Par tēvu zemi un brīvību” miniatūra. Averss.


Zemessardzes komandiera apbalvojuma Zemessardzes nopelnu zīmes „Par tēvu zemi un brīvību” miniatūra. Reverss.


Zemessardzes komandiera apbalvojuma Zemessardzes nopelnu zīmes „Par tēvu zemi un brīvību” apliecība.

LR Sauszemes/Zemessardzes komandiera apbalvojums - trīs pakāpju goda zīme "Par kalpošanu tautai un Latvijai"

Par godu ZS desmitajai gadadienai 2001. gadā tika dibināts apbalvojums - goda zīme ar devīzi "Par kalpošanu tautai un Latvijai".

Apbalvojumu piešķir Sauszemes spēku/Zemessardzes komandieris kā atzinības zīmi par nopelniem Sauszemes spēku/Zemessardzes attīstības veicināšanā un valsts aizsardzības stiprināšanā, par godprātīgu kalpošanu savai tautai un Latvijas valstij.

Apbalvojumam ir trīs pakāpes. 1. pakāpes goda zīmi var piešķirt militārpersonām, kas nodienējušas valsts aizsardzības struktūrās ierindas vai ārrindas dienestā ne mazāk kā desmit gadus, un civilpersonām. 2. pakāpes goda zīmi var piešķirt militārpersonām, kas nodienējušas valsts aizsardzības struktūrās ierindas vai ārrindas dienestā ne mazāk kā piecus gadus, un civilpersonām. 3. pakāpes goda zīmi var piešķirt militārpersonām, kas nodienējušas valsts aizsardzības struktūrās ierindas vai ārrindas dienestā ne mazāk kā trīs gadus, un civilpersonām.

Goda zīmi nēsā krūšu kreisajā pusē kā nākamo aiz valsts, ārvalstu, aizsardzības ministra, NBS komandiera apbalvojumiem un ZS nopelnu zīmes.Goda zīme "Par kalpošanu tautai un Latvijai", 3. pakāpe - no bronzas.


Goda zīme "Par kalpošanu tautai un Latvijai", 3. pakāpe - no bronzas.Averss, tuvplānā.


Goda zīme "Par kalpošanu tautai un Latvijai", 3. pakāpe - no bronzas.Reverss, tuvplānā.


Goda zīme "Par kalpošanu tautai un Latvijai", 2. pakāpe - no sudraba.


Goda zīme "Par kalpošanu tautai un Latvijai", 2. pakāpe - no sudraba. Averss, tuvplānā.


Goda zīme "Par kalpošanu tautai un Latvijai", 1. pakāpe - no zeltīta sudraba ar baltās emalijas krusta pildījumu.


Goda zīme "Par kalpošanu tautai un Latvijai", 1. pakāpe - no zeltīta sudraba ar baltās emalijas krusta pildījumu. Averss, tuvplānā.


Goda zīme "Par kalpošanu tautai un Latvijai", 1. pakāpe. Reverss, tuvplānā.


Goda zīmes "Par kalpošanu tautai un Latvijai", 1. pakāpes apliecība.

Zemessardzes komandiera 3. pakāpju apbalvojums „Par kalpošanu Zemessardzei”.


Zemessardzes komandiera apbalvojums „Par kalpošanu Zemessardzei”, 1. pakāpe. Averss.


Zemessardzes komandiera apbalvojums „Par kalpošanu Zemessardzei”, 1. pakāpe. Averss, tuvplānā.


Zemessardzes komandiera apbalvojuma „Par kalpošanu Zemessardzei”, 1. pakāpes atgriezums.


Zemessardzes komandiera apbalvojuma „Par kalpošanu Zemessardzei”, 2. pakāpe. Averss.


Zemessardzes komandiera apbalvojuma „Par kalpošanu Zemessardzei”, 2. pakāpe. Averss, tuvplānā.


Zemessardzes komandiera apbalvojuma „Par kalpošanu Zemessardzei”, 2. pakāpes atgriezums.


Zemessardzes komandiera apbalvojuma „Par kalpošanu Zemessardzei”, 2. pakāpes apliecība.


Zemessardzes komandiera apbalvojums „Par kalpošanu Zemessardzei”, 3. pakāpe. Averss.


Zemessardzes komandiera apbalvojums „Par kalpošanu Zemessardzei”, 3. pakāpe. Averss, tuvplānā.


Zemessardzes komandiera apbalvojums „Par kalpošanu Zemessardzei”, 3. pakāpe. Reverss.


Zemessardzes komandiera apbalvojums „Par kalpošanu Zemessardzei”, 3. pakāpe. Reverss, tuvplānā.

Zemessardzes komandiera apbalvojums „Par kalpošanu Zemessardzei”, 3. pakāpe (2 variants).


Zemessardzes komandiera apbalvojums „Par kalpošanu Zemessardzei”, 3. pakāpe. Averss.


Zemessardzes komandiera apbalvojums „Par kalpošanu Zemessardzei”, 3. pakāpe. Averss, tuvplānā.


Zemessardzes komandiera apbalvojums „Par kalpošanu Zemessardzei”, 3. pakāpe. Reverss.


Zemessardzes komandiera apbalvojums „Par kalpošanu Zemessardzei”, 3. pakāpe. Reverss, tuvplānā.


Zemessardzes komandiera apbalvojuma „Par kalpošanu Zemessardzei”, 3. pakāpes atgriezums.


Zemessardzes komandiera apbalvojuma „Par kalpošanu Zemessardzei”, 3. pakāpes apliecības variants.


Zemessardzes komandiera apbalvojuma „Par kalpošanu Zemessardzei”, 3. pakāpes apliecības variants.

Zemessardzes komandiera apbalvojums — piemiņas medaļa
„Zemessardzei 15 gadi”Zemessardzes komandiera piemiņas medaļa „Zemessardzei 15 gadi”. Averss.


Zemessardzes komandiera piemiņas medaļa „Zemessardzei 15 gadi”. Averss, tuvplānā.


Zemessardzes komandiera piemiņas medaļa „Zemessardzei 15 gadi”. Reverss.


Zemessardzes komandiera piemiņas medaļa „Zemessardzei 15 gadi”. Reverss, tuvplānā.


Zemessardzes komandiera piemiņas medaļas „Zemessardzei 15 gadi” atgriezums.


Zemessardzes komandiera piemiņas medaļas „Zemessardzei 15 gadi” apliecība.

Latvijas Republikas Zemessardzes Atzinības raksti un pateicības.


Latvijas Republikas Zemessardzes Atzinības raksts, 20. gs. 90-to gadu vidus.Latvijas Republikas Zemessardzes Atzinības raksta varianti.


Latvijas Republikas Zemessardzes komandiera pateicība.


Latvijas Republikas Zemessardzes Rīgas novada 1. brigādes Atzinības raksts.

Zemessardzes komandiera apbalvojums galda medaļa "Pateicība par priekšzīmīgu dienestu Zemessardze"Zemessardzes komandiera apbalvojums galda medaļa "Pateicība par priekšzīmīgu dienestu Zemessardze", averss.Zemessardzes komandiera apbalvojums galda medaļa "Pateicība par priekšzīmīgu dienestu Zemessardze", reverss.

Zemessardzes komandiera apbalvojuma galda medaļas "Pateicība par priekšzīmīgu dienestu Zemessardze", futlāris.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru